Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, ngày 09/12/2009, BCH Đoàn - Hội nhà trường đã tổ chức Hội nghị giới thiệu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến toàn thể Hội viên trong đơn vị

Thông qua Hội nghị, BCH Hội LHTN nhà trường đã giới thiệu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động trong đơn vị. Từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo động lực để các Hội viên phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.