Ngày 02/01/2020, Hội LHTN Việt Nam trường THPT Lạc Long Quân đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Thông qua nội dung Hội nghị, Đoàn viên, Thanh niên trong đơn vị đã được học tập Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; từ đó giúp các bạn Đoàn viên, Thanh niên nắm được đường lối, nội dung, chương trình hành động từ Nghị quyết Đại hội.