Ngày 16/1/2020, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam nhà trường đã tiến hành Hội nghị truyền thông về quyền, lợi ích chính đáng và nghĩa vụ của thanh niên

Thông qua Hội nghị, BCH Hội LHTN nhà trường đã giúp các bạn Hội viên nhận thức rõ được quyền, lợi ích chính đáng và nghĩa vụ của bản thân đối với tổ chức, xã hội. Từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm bản thân.