Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với Bạo lực học đường, năm 2020

- Diễn đàn tổ diễn ra vào lúc 08h00’ ngày 12/10/2020 tại phòng máy chiếu số 02 của nhà trường. Tham gia diễn đàn có 38 đoàn viên, thanh niên là gồm BCH Đoàn trường, Bí thư, Phó Bí thư và lớp trưởng các lớp.

- Thông qua hoạt động của diễn đàn đã góp phần tích cực trong công tác giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Giúp đoàn viên, thanh niên học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, tình yêu và gia đình, hiểu được vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh ở lứa tuổi vị thành niên và ý nghĩa quan trọng của những tình cảm đó với việc hình thành nhân cách của mỗi cá nhân.

- Tạo môi trường để học sinh chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong học đường, chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra. Ngoài ra, các em còn được trau dồi kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. 

- Thông qua chương trình của diễn đàn, báo cáo viên đã truyền tải đầy đủ các nội dung liên quan đến “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” như: Khái niệm của Bạo lực học đường; các biểu hiện của Bạo lực học đường; nguyên nhân của Bạo lực học đường; thực trạng của Bạo lực học đường hiện nay và các điểm mới trong phòng chống Bạo lực học đường tại các trường hiện nay và các kỹ năng phòng tránh Bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp.