Ngày 25/3/2020, Sở GD&ĐT Khánh Hòa ban hành Công văn số 602/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc phổ biến, hướng dẫn khai báo y tế tự nguyện để phòng, chống dịch Covid - 19. Thông qua Khai báo y tế tự nguyện cập nhật hàng ngày để các cơ quan chức năng có thể hỗ trợ, theo dõi tình hình sức khỏe cho mỗi cá nhân trong thời gian cao điểm phòng, chống Covid - 19. 

 

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khoẻ tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung sau: 1. Tuyên truyển, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và khuyến khích phụ huynh và người thân thực hiện khai báo sức khoẻ tự nguyện trên ứng dụng NCOVI do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng. 2. Tuỳ tình hình, các đơn vị tổ chức triển khai các hình thức thích hợp nhằm hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD.