Thông báo Công văn số 863/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Khánh Hòa ngày 28/4/2020 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 863/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Khánh Hòa ngày 28/4/2020 về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nay nhà trường thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu đi học trở lại: Từ ngày 04/5/2020

2. Một số nội dung lưu ý thực hiện trước khi đi học lại và khi đi học lại như sau:

a) Trước khi học sinh đi học lại 

- Tiến hành vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em; chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường như: sắp xếp lại bàn ghế đảm bảo giãn cách, kiểm tra lại hệ thống nước rửa, nước sinh hoạt; chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang phục vụ cho học sinh (trường hợp học sinh quên mang theo),… - Tổ chức rà soát, xây dựng kịch bản/phương án ứng phó cụ thể theo từng đối tượng, từng tình huống, điều kiện,...khi có trường hợp xảy ra trong nhà trường về sốt, ho, khó thở liên quan đến dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, an tâm cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh. - Xây dựng kế hoạch, nội dung dạy học đảm bảo thực hiện chương trình giảm tải học kỳ 2 của năm học 2019-2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời gian hoàn thành chương trình bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng, sắp xếp thời khoá biểu phù hợp đảm bảo vừa dạy trực tiếp trên lớp, vừa dạy học qua Internet, trong đó, phải xác định việc dạy trực tiếp trên lớp đóng vai trò chủ đạo. 

b) Khi học sinh đi học trở lại

- Nghiêm túc triển khai, thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại theo các hướng dẫn tại Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, lưu ý thực hiện các nội dung sau: - Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động học sinh không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đảm bảo không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách 01m khi tiếp túc. - Xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học (theo Phụ lục hướng dẫn tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). - Yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên và người lao động trong các cơ sở giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời gian ở trường; thường xuyên rửa tay, giữ vệ sinh cơ thể; vận động phụ huynh không cho con em đến trường khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở. - Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 602/SGDĐT-VP ngày 25/3/2020 về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khoẻ tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 14
Tháng 07 : 159
Năm 2020 : 5.017