Trường THPT Lạc Long Quân triển khai Công văn số 714/SGDĐT-VP của Sở GD&ĐT Khánh Hòa ngày 10/4/2020 Về việc thực hiện ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4/2020"