Ngày 17/10/2020, Trường THPT Lạc Long Quân đã tiến hành Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 - 2021. Các thành viên tham gia Hội nghị đã nhất trí cao với các chỉ tiêu về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.